राजस्थान स्थित प्रमुख मन्दिर व उनका स्थान Most Temples in Rajasthan

Most Famous Temples in Rajasthan, राजस्थान स्थित प्रमुख मन्दिर: Information about the names and places of most famous temples in Rajasthan is given here.

Contents hide
2 राजस्थान प्रमुख मंदिर

राजस्थान स्थित प्रमुख मन्दिर व उनका स्थान

Following is the information about the names and places of some most and famous temples located in the state of Rajasthan

मन्दिर स्थान
अद्भुतनाथ मन्दिर अचलगढ़ (आबू)
अचलेश्वर महादेव मन्दिर अचलगढ़ दिलवाड़ा (आबू)
आँसिया के मन्दिर अजमेर
अम्बिका माता मन्दिर अजमेर
अर्बूदा देवी मन्दिर अलवर
ब्रह्मा मन्दिर अलवर और कोटा
भन्डसर मन्दिर (जैन मन्दिर) अलवार
बदोली मन्दिर आँसिया (जोधपुर)
चिन्तामणि मन्दिर आबू
चामुण्डा देवी मन्दिर आबू
दिगम्बर जैन मन्दिर आबू
धुनीनाथ मन्दिर आबू
द्वारिकानाथ मन्दिर आबू
धूलेश्वर मन्दिर आबू
दिलवाड़ा जैन मन्दिर आमेर
गौमुख मन्दिर आमेर
गोविन्ददेव जी का मन्दिर आमेर (जयपुर)
गणेश मन्दिर उदयपुर
घाटेश्वर मन्दिर उदयपुर
हर मन्दिर उदयपुर
हनुमान मन्दिर उदयपुर
जैमल मन्दिर उदयपुर
जगदीश मन्दिर उदयपुर
जम्बु मार्गेश्वर मन्दिर उदयपुर
कुम्भा श्याम मन्दिर उन्हेल
काली मन्दिर ऋषभदेव
काली माता मन्दिर ओसियां
कर्णीमाता मन्दिर कंकरोली
कुंज बिहारी मन्दिर कंसुआ
कपार्दा के मन्दिर करौली
काली का मन्दिर कलिंजरा
कान्तीनाथ जैन मन्दिर काकरोली
लक्ष्मीनारायण मन्दिर किशनगढ़
लक्ष्मीनाथ जी मन्दिर केशोरायपाटन (बूंदी)
लोदरवा जैन मन्दिर कैथून
मीरा मन्दिर कोटा
महावीर जी मन्दिर कोटा
महामंगलेश्वर मन्दिर कोलायत
नीलकंठ महादेव मन्दिर खाटू श्याम जी
नीलकंठ महादेव मन्दिर गलताजी (जयपुर)
नीलकंठ महादेव मन्दिर चित्तौड़गढ़
रनकपुर जैन मन्दिर चित्तौड़गढ़
रक्तदन्तिका मन्दिर चित्तौड़गढ़
सूर्य मन्दिर चित्तौड़गढ़ का किला
समिदेश्वर मन्दिर चित्तौड़गढ़ का किला
सोनी मन्दिर (जैन मन्दिर) चित्तौड़गढ़ का किला
सावित्री मन्दिर चित्तौड़गढ़ का किला
सूर्य मन्दिर चित्तौड़गढ़ का किला
सिंधी जी के जैन मन्दिर चित्तौड़गढ़ का किला (चित्तौड़गढ़)
सास-बहू का मन्दिर चित्तौड़गढ़ का किला (चित्तौड़गढ़)
श्रीनाथ जी छींच
सन्चौर मन्दिर जगत
शिव देवरा मन्दिर जयपुर
शीतलेश्वर मन्दिर जयपुर
सम्भावनाथ मन्दिर (जैन मन्दिर) जयपुर
श्री रघुनाथ जी मन्दिर जयपुर
तेजपाल मन्दिर (जैन मन्दिर) जयपुर
वरूण मन्दिर जयपुर
विष्णु मन्दिर जयपुर
विमल शाही मन्दिर (जैन मन्दिर) जयपुर
शिला देवी का मन्दिर जालौर
सूर्य मन्दिर जैसलमेर
नसियां जी का मन्दिर जैसलमेर
नीलकण्ठ महादेव मन्दिर जैसलमेर
ऊषा मन्दिर जैसलमेर
ब्राह्मी माता मन्दिर जैसलमेर
सीमल माता का मन्दिर जैसलमेर
लक्ष्मण जी का मन्दिर जोधपुर
सुगाली माता मन्दिर जोधपुर
श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर जोधपुर
बूढ़ादीत सूर्य मन्दिर जोधपुर
जटाशंकर महादेव मन्दिर जोधपुर
मीरा बाई मन्दिर जोधपुर
काली मन्दिर जोधपुर किला
छींच का ब्रह्माजी का मन्दिर जोधपुर किला (जोधपुर)
करणीमाता मन्दिर झालरपाटन (कोटा)
कुंवारी कन्या व रसिया का मन्दिर झालरापाटन
कुंजनाथ स्वामी का मन्दिर झुंझुनू
मोती डूंगरी श्रीगणेश मन्दिर टोडारायसिंह
गोविन्द देव मन्दिर टोडारायसिंह
गोकुलनाथ मन्दिर तिलवाड़ा
बिड़ला मन्दिर तिलवाड़ा
ताड़केश्वर मन्दिर दिलवाड़ा
पारसनाथ मन्दिर दिलवाड़ा
ऋषभदेव जैन मन्दिर देशनोक
जैन मन्दिर देशनोक (बीकानेर)
सम्भवनाथ मन्दिर नक्की झील (आबू)
सात सहेलियों का मन्दिर नाथद्वार
रानी सती मन्दिर नाथद्वारा
कुंज बिहारी मन्दिर नीमाज
अचलनाथ जी का मन्दिर पराहेड़ा
राजरणछोड़ जी का मन्दिर पाली
गंगश्याम जी का मन्दिर पाली
भूतनाथ मन्दिर पाली
भैरूबाग जैन मन्दिर पुष्कर
द्वारिकाधीश मन्दिर पुष्कर
कलिंजरा जैन मन्दिर पुष्कर
कंसुआ शिव मन्दिर पुष्कर
कैला देवी मन्दिर पुष्कर
विभीषण मन्दिर पुष्कर
श्री श्याम जी का मन्दिर पुष्कर
नवग्रह मन्दिर पुष्कर (अजमेर)
रंगवादी मन्दिर पुष्कर (अजमेर)
कपिलदेव जी मन्दिर बयाना
महावीरजी का मन्दिर बरोली (कोटा)
33 करोड़ देवता की साल बसंतगढ़
दिलवाड़ा जैन मन्दिर बारां
अचलेश्वर महादेव मन्दिर बिजौलिया
अर्बुदा देवी का मन्दिर बीकानेर
बालाजी मन्दिर बीकानेर
आशापुरी मन्दिर बीकानेर
श्रीनाथ जी मन्दिर बीकानेर
चामुण्डा माता का मन्दिर बीकानेर
माताजी का मन्दिर बीकानेर (जूनागढ़ किले में )
शीतलेश्वर महादेव मन्दिर बीकानेर (जूनागढ़ किले में)
निम्बोरानाथ महादेव मन्दिर बूंदी
सोमनाथ का मन्दिर बूढ़ादीत
पराहेड़ा शिव मन्दिर बून्दी
आत्मेश्वर महादेव मन्दिर बून्दी (बून्दी-चित्तौड़गढ़ मार्ग पर)
श्रीरंगनाथ जी का मन्दिर भरतपुर
ब्रह्मा मन्दिर भरतपुर
वाराह मन्दिर मण्डोर
रमावैकुण्ठ मन्दिर महावीरजी
पार्वती मन्दिर माउण्ट आबू
बद्रीनारायण मन्दिर माउण्ट आबू
नाथद्वारा मन्दिर माउण्टआबू
रणकपुर जैन मन्दिर मेंहदीपुर
श्रीगणेश मन्दिर मेवाड़
केसरियानाथ जी का मन्दिर मोदरान
हर्षनाथ मन्दिर रणकपुर
मल्लीनाथ जी का मन्दिर रणथम्भौर
त्रिपुरी सुन्दरी मन्दिर रनकपुर
वाराह देवी का मन्दिर रनकपुर (जोधपुर)
गोपीनाथ जी का मन्दिर राजसमंद
चारमुख मन्दिर रामगढ़ (कोटा)
एकलिंगजी का मन्दिर लोदरवा (जैसलमेर)
सास-बहू मन्दिर श्री महावीर जी
कुम्भ श्याम मन्दिर सतूर (बूंदी)
जगदीश मन्दिर साँगानेर (जयपुर)
नागेश्वर पार्श्वनाथ मन्दिर सीकर

Alos Read: राजस्थान स्थित प्रमुख शिलालेख

Major Famous Temples in Rajasthan, राजस्थान स्थित प्रमुख मन्दिर

Most Famous Temples in Rajasthan, राजस्थान स्थित प्रमुख मन्दिर

राजस्थान प्रमुख मंदिर

Most Temples/Top Temples of Rajasthan(राजस्थान के प्रमुख मंदिर/शीर्ष मंदिर): In today’s post, the main temples of district wise Rajasthan have been given. In this, the main temples of 33 districts of Rajasthan have been given.

अजमेर जिले के प्रमुख मंदिर

 • सोनीजी की नसीयां
 • बह्मा मन्दिर (पुष्कर)
 • सावित्री मन्दिर (पुष्कर )
 • आनंदी माता का मंदिर (नीसल, किशनगढ़)
 • काचरिया मंदिर
 • गायत्री मंदिर
 • रंगनाथ जी का मंदिर
 • वराह मंदिर, पुष्कर
 • अजमेर के अन्य शीर्ष मंदिर

अलवर जिले के प्रमुख मंदिर

 • नौगांवा के जैन मंदिर
 • तिजारा जैन मंदिर, तिजारा
 • नौगजा जैन मंदिर
 • नारायणी माता का मंदिर
 • विजय मंदिर पैलेस
 • रावण पार्श्वनाथ मंदिर
 • अलवर के अन्य शीर्ष मंदिर

बांसवाड़ा जिले के प्रमुख मंदिर

 • छींछ बांसवाड़ा का ब्रह्मा मंदिर
 • घोटिया अंबा
 • आर्थुणा का मंदिर
 • कालिंजरा जैन मंदिर
 • त्रिपुरा सुंदरी मंदिर
 • घूणी के रणछोड़ रायजी का मंदिर

Must Read: राजस्थान के प्रमुख मेले व स्थान

बारां जिले के प्रमुख मंदिर

 • ब्रह्माणी माता का मंदिर
 • भण्डदेवरा शिवमंदिर (रामगढ़)
 • काकुनी मंदिर समूह
 • गड़गच्च देवालय, अटरू(बारां)
 • शाही जामा मस्जिद

बाड़मेर जिले के  प्रमुख मंदिर

 • किराडू के मंदिर (राजस्थान का खजुराहो)
 • श्री नाकोडा
 • विरातरा  माता का मंदिर
 • ब्रह्मा का मंदिर (आसोतरा)
 • श्री रणछोड़रायजी का खेड़ा मंदिर
 • मल्लीनाथ मंदिर
 • मां नागणेची का मंदिर
 • आलमजी का मंदिर
 • अन्य मंदिर

भरतपुर जिले के प्रमुख मंदिर

 • गंगा मंदिर
 • उषा मंदिर (बयाना)
 • लक्ष्मण मंदिर
 • गोकुलचन्द्र मंदिर, कामां

भीलवाड़ा जिले के प्रमुख मंदिर

 • सवाई भोज मंदिर
 • शाहपुरा का रामद्वारा
 • बाईसा महारानी का मंदिर
 • हरणी महादेव का मंदिर
 • तिलस्वा महादेव मंदिर
 • धनोप माता का मंदिर
 • भीलवाड़ा के अन्य शीर्ष मंदिर

Also Read: राजस्थान के प्रमुख नगर व उनके संस्थापक

बीकानेर जिले के प्रमुख मंदिर

 • करणी माता का मंदिर, देशनोक
 • भांडासर के जैन मंदिर
 • मुकाम – तालवा, नोखा बीकानेर
 • श्री कोलायत जी
 • बीकानेर के अन्य शीर्ष मंदिर

बूंदी जिले के प्रमुख मंदिर

 • केशवरायजी का मंदिर
 • बिजासन माता का मंदिर, इंद्रगढ़
 • बूंदी के अन्य शीर्ष मंदिर

चित्तौड़गढ़ जिले के प्रमुख मंदिर

 • श्रृंगार चंवरी
 • मीरा मंदिर
 • समिद्धेश्वर मंदिर
 • मातृकुंडिया, राशमी (चित्तौड़गढ़)
 • सतबीसी जैन मंदिर
 • सांवलिया जी मंदिर, मंडफिया
 • बाडोली के शिव मंदिर
 • तुलजा भवानी मंदिर
 • असवारी माता का मंदिर
 • चित्तौड़गढ़ का कुंभ, श्याम मंदिर

चूरू जिले के प्रमुख मंदिर

 • सालासर बालाजी का मंदिर
 • वैंकटेश्वर/तिरुपति बालाजी सुजानगढ़
 • शीर्षमेडी, ददरेवा

दौसा जिले के प्रमुख मंदिर

 • हर्षत माता का मंदिर, आभानेरी (दौसा)
 • झांझीरामपुरा
 • मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर
 • दौसा के अन्य शीर्ष मंदिर

धौलपुर जिले के प्रमुख मंदिर

 • मचकुंड धौलपुर
 • राधा बिहारी मंदिर
 • महाकालेश्वर मंदिर
 • सैपऊ महादेव मंदिर, सैपऊ (धौलपुर)

डूंगरपुर जिले के प्रमुख मंदिर

 • संत मावजी का मंदिर, साबला
 • देव सोमनाथ मंदिर
 • विजय राजेश्वर मंदिर
 • गवरी बाई का मंदिर

जयपुर जिले के प्रमुख मंदिर

 • शाकंभरी माता का मंदिर
 • श्री गोविंद देव जी मंदिर
 • बिड़ला मंदिर (लक्ष्मी-नारायण मंदिर )
 • गलता जी तीर्थ, जयपुर
 • देवयानी, जयपुर
 • जगत शिरोमणि मंदिर, आमेर
 • शीतला माता, चाकसू (जयपुर)
 • जमुवाय माता का मंदिर
 • गणेश मंदिर
 • नकटी माता
 • कल्कि मंदिर
 • ज्वाला माता
 • आमेर की शिलामाता का मंदिर
 • सिद्धेश्वर शिव मंदिर
 • खलकाणी माता का मंदिर
 • जयपुर के अन्य मंदिर

जैसलमेर जिले के प्रमुख मंदिर

 • रामदेवरा मंदिर
 • लोद्रवा के पार्श्वनाथ मंदिर
 • तनोट माता का मंदिर
 • हिंगलाज माता का मंदिर
 • स्वांगिया माता का मंदिर
 • अमर सागर जैन मंदिर
 • लक्ष्मी नारायण मंदिर

जालौर जिले के प्रमुख मंदिर

 • सुंधा माता का मंदिर
 • मां आशापुरा का मंदिर
 • आपेश्वर महादेव मंदिर
 • सिरे मंदिर
 • फता जी का मंदिर

झालावाड़ जिले के प्रमुख मंदिर

 • शीतलेश्वर (चंद्रमौलेश्वर) महादेव मंदिर
 • पद्मनाथ मंदिर (झालरापाटन का वैष्णव मंदिर)
 • चांदखेड़ी का जैन मंदिर
 • झालरापाटन का शांतिनाथ जैन मंदिर
 • चंद्रभागा मंदिर
 • आदिनाथ दिगंबर का जैन मंदिर
 • द्वारकाधीश मंदिर
 • सूर्य मंदिर (झालरापाटन)
 • नागेश्वर पार्श्वनाथ

झुंझुनूं जिले के प्रमुख मंदिर

 • रानी सती का मंदिर
 • खेतड़ी महल, झुंझुनू
 • सकराय माता का मंदिर (उदयपुरवाटी, झुंझुनू)
 • रघुनाथ चुंडावत जी का मंदिर

जोधपुर जिले के प्रमुख मंदिर

 • सच्चियाँ माता का मंदिर, ओसियां
 • महामंदिर, जोधपुर
 • अधरशिला रामदेव मंदिर
 • संबोधीधाम, जोधपुर
 • जोधपुर के अन्य शीर्ष मंदिर

करौली जिले के प्रमुख मंदिर

 • केला देवी मंदिर
 • श्री महावीर जी का मंदिर
 • मदन मोहनजी का मंदिर
 • अंजनी माता का मंदिर

कोटा जिले के प्रमुख मंदिर

 • विभीषण मंदिर, कैथून (कोटा)
 • कंसुआ का शिव मंदिर
 • मुकंदरा का शिव मंदिर
 • भीम चौरी मंदिर
 • चारचौमा का शिवालय
 • बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर
 • गेपरनाथ शिवालय
 • मथुराधीश मंदिर
 • त्रिकाल चौबीसी मंदिर
 • खुटुंबरा शिव मंदिर

नागौर जिले के प्रमुख मंदिर

 • कैवाय माता का मंदिर
 • भांवल माता का मंदिर
 • दधिमती माता का मंदिर
 • बंशीवाले का मंदिर
 • चारभुजानाथ मंदिर, मेड़ता (नागौर)

Also Read: राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम

प्रतापगढ़ जिले के प्रमुख मंदिर

 • भंवरमाता का मंदिर
 • गोमतेश्वर मंदिर
 • सीतामाता का मंदिर

पाली जिले के प्रमुख मंदिर

 • चौमुखा जैन मंदिर, रणकपुर
 • गौतमेश्वर मंन्दिर
 • राता महावीर का जैन मंदिर
 • सोमनाथ मंदिर, पाली
 • मूंछाला महावीर मंदिर
 • सांडेराव का शांतिनाथ जिनालय

राजसमंद जिले के प्रमुख मंदिर

 • द्वारिकाधीश मंदिर, कांकरोली
 • श्रीनाथजी मंदिर, श्री नाथद्वारा (राजसमंद)
 • गड़बोर का चारभुजा नाथ मंदिर
 • घेवर माता का मंदिर
 • चारभुजा देवी का मंदिर
 • पिपलाज माता का मंदिर

सवाई माधोपुर जिले के प्रमुख मंदिर

 • गणेश मंदिर, रणथम्भोर
 • चमत्कारी जी का मंदिर
 • घुश्मेश्वर महादेव मंदिर (शिवाड़)
 • रामेश्वरम मंदिर
 • चौथ माता का मंदिर
 • धुंधलेश्वर का मंदिर
 • हिचकी माता का मंदिर

सीकर जिले के प्रमुख मंदिर

 • श्री खाटू श्याम जी मंदिर
 • जीण माता का मंदिर
 • हर्ष नाथ का मंदिर
 • सूरनी धाम सूर्य मंदिर
 • भैरू जी का मंदिर
 • ओमल-सोमल मंदिर
 • झुंझार जी का मंदिर

सिरोही जिले के प्रमुख मंदिर

 • श्री खाटू श्याम जी मंदिर
 • ‘रसिया बालम’ कुंवारी कन्या का मंदिर
 • भद्रकाली माता का मंदिर
 • ऋषिकेश मंदिर
 • वशिष्ठजी का मंदिर

टोंक जिले के प्रमुख मंदिर

 • कल्याण जी का मंदिर, डिग्गी मालपुरा
 • देवनारायण जी का मंदिर
 • गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर
 • जलदेवी का मंदिर

उदयपुर जिले के प्रमुख मंदिर

 • जगत का अंबिका मंदिर
 • जगदीश मंदिर, उदयपुर
 • एकलिंग जी का मंदिर, कैलाशपुरी (उदयपुर)
 • ऋषभदेव मंदिर, उदयपुर
 • आहड़ (उदयपुर) जैन मंदिर

Also Read: राजस्थान के प्रमुख स्थानों के उपनाम

Add Comment